Pani Agnieszka Laskus - przewodnącaicz

Pani Karolina Rosłaniec - zastępca przewodniczącego

Pani Sylwia Borzęcka - skarbnik

Pani Anna Szykiedans- sekretarz

Komisja Rewizyjna:

Pani Patrycja Korab

Pani Anna Ducka

Członkowie Rady Rodziców:

Pan Piotr Nowak

Pani Agnieszka Stecko

Pani Dorota Dudzic

Pani Marzena Teperek

Pan Paweł Zyśko