mgr Ewelina Pszczółkowska - przewodnicząca Rady Pedagogicznej

Członkowie Rady Pedagogicznej:

Dorota Grocholińska – Gula 

Monika Frelik

Katarzyna Jończyk

mgr Katarzyna Połog- Wojtkowiak 

mgr Monika Wicik

mgr Patrycja Szczepańska

Joanna Kiełczewska

mgr Anna Salamończyk

Dorota Żurawska

Magdalena Osińska

Mikołaj Jakowlew

mgr Monika Harasimiuk

mgr Anna Musielak

Agata Żołądek