Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2015/2016.

Informujemy, że dnia 04 lutego 2015 roku Zarządzeniem nr 9 Prezydenta Miasta Otwocka ustala się na rok szkolny 2015/2016 następują terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającegoce.

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz kartą zgłoszenia do przedszkola. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej przedszkola oraz na stronie www.oswiata-otwock.pl

Brak ogłoszeń dotyczących pracy